Current Location:Home > Contact Us

Contact Us

 

Name

Telephone (office)

E-mail

Zhang Qiang

010-82802791

zqdodo@bjmu.edu.cn

Lu Wanliang

010-82802683

luwl@bjmu.edu.cn

Qi Xianrong

010-82801584

qixr@bjmu.edu.cn

Zhang Xuan

010-82805765

xuanzhang@bjmu.edu.cn

Wang Jiancheng

010-82805932

wang-jc@bjmu.edu.cn

Zhou Tianyan

010-82801717

tianyanzhou@bjmu.edu.cn

Wang Yiguang

010-82805084

wangyiguang1980@bjmu.edu.cn

Liu Yan

010-82801508

yanliu@bjmu.edu.cn

Fan Tianyuan

010-80805123

tianyuan_fan@bjmu.edu.cn

Xie Ying

010-82805351

bmuxieying@bjmu.edu.cn

Wang Xueqing

010-82805935

wangxq@bjmu.edu.cn

Li Xinru

010-82805360

ll@bjmu.edu.cn

Zhang Hua

010-82805724

zhangpharm@mail.bjmu.edu.cn

Zhou Yanxia

010-82805360

zhouyanxia@bjmu.edu.cn

Dai Wenbing

010-82805724

pawpaw009@126.com

He Bing

010-82805935

hebingmumu@163.com